sobota, 12 listopada 2016

Napisali o nas :)

We wrześniowym numerze naszej regionalnej gazety "Józefów nad Świdrem" napisano o nas i naszym szkolnym projekcie międzynarodowym


Cały numer możecie przeczytać TUTAJ.

Pozostałe numery pisma dostępne są TUTAJ.

Cytat z pisma:

"GIMNAZJUM NR 1 Mówi Lidia Krupa, dyrektor: Nowy rok szkolny 2016/17 rozpocznie 213 uczniów klas pierwszych, w których realizować będziemy następujące innowacje pedagogiczne: 1a „Moje miejsce w kulturze”, 1b „Z przyrodą za pan brat”, 1c „Matematyczne metody fi zyki”,1d „Matematyka na ścieżkach geografi i”,1e oraz 1g „Poznawaj – eksperymentuj – twórz”, 1f oraz 1h „Programowanie i algorytmika”.
Podczas wakacji odświeżono pięć sal lekcyjnych (dwie biologiczne, dwie geograficzne i muzyczną), aulę i porƟ ernię. W czerwcu wymieniono zużyte projektory ultrakrótkoogniskowe na nowe, w związku z czym usunięto wiele tablic kredowych zastępując je białymi tablicami suchościeralnymi. Możemy się pochwalić zakupem pięciu nowych tablic interaktywnych w dwóch pracowniach polonistycznych, matematycznej, biologicznej, geografi cznej. Dodatkowo jedna z pracowni fi zycznych wzbogaciła się o projektor mulƟ medialny w związku z udziałem szkoły w ekskluzywnym, międzynarodowym projekcie koordynowanym przez EuropeanSchoolnet, w którym startowało tylko 12 szkół z Europy. Nauczycielką zaangażowaną w projekt jest Beata Olszewska- -Rybka. W związku z realizowaniem innowacji szkoła nabyła sześć robotów Lofi . Jeden z nich został wygrany przeze mnie w konkursie organizowanym na Ogólnopolskiej Konferencji K@SSK poświęconej nowym technologiom w edukacji, a pozostałe zakupiono ze środków własnych szkoły. W auli i w dwóch salach do jęz. angielskiego zamontowano projektory do odtwarzania fi lmów edukacyjnych, poza tym wiele sal zyskało nowe rolety. Konieczna stała się także wymiana monitorów do obsługi szkolnego systemu monitoringu wizyjnego.
Mam nadzieję, że przed rozpoczęciem zajęć szkolnych uda się wykonać sieć bezprzewodową, która umożliwi bezpieczne korzystanie z urządzeń mobilnych do celów edukacyjnych. Przygotowujemy się też do wyposażenia auli w profesjonalny sprzęt nagłaśniający. 
Szkoła zapewnia stabilną, wysoko kwalifi - kowaną kadrę pedagogiczną, która z zaanga- żowaniem realizuje wytyczone cele. W tym roku planujemy zwiększyć korzystanie przez uczniów i nauczycieli z wirtualnego środowiska kształcenia (platforma edukacyjna, e-podręczniki, kształcenie wyprzedzające), zaoferować zajęcia pozalekcyjne na podstawie badania zainteresowań i potrzeb uczniów (koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze), przeprowadzić zajęcia zwiększające motywację uczniów do skutecznego uczenia się oraz budujące ich wzajemne dobre relacje. Pragniemy wzmocnić rolę wywiadówek partnerskich w ramach tutoringu wychowawczego, a tak- że szczególnie chronić czas zajęć szkolnych w celu umożliwienia uczniom jak najlepszego wykorzystania czasu bezpośrednich spotkań nauczyciel-uczeń. Takie działania zapewne wzmocnią wypracowany wizerunek szkoły."

Pozdrawiam serdecznie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz